Categories
News

กระชายพลัส สารสกัดกระชายขาว ผสมเบต้ากลูแคน วิตามินซีและวิตามินบี

กระชายพลัส สารสกัดกระชายขาว ผสมเบต้ากลูแคน วิตามินซีและวิตามินบี เอ็มเมดกระชายพลัส เกิดจากมหาวิทยาลัยมหิดล นำเอาองค์ความรู้ นวัตกรรม งานวิจัยที่จะนำประโยชน์สูงสุดให้กับผู้บริโภค จากงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ และ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS พบว่า สารสกัดกระชายขาว สามารถทำหน้าที่ยับยั้งการผลิตและการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัส อีกทั้งยังสามารถลดจำนวนเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสได้กว่า 100%

ด้วยความร่วมมือของบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับมายาวนานกว่า 100 ปี และเชี่ยวชาญทั้งด้านการแพทย์ ด้านนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านสุขภาพ ภายใต้แนวคิด Innovating Wellness หรือนวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย

การนำองค์ความรู้จากความเชี่ยวชาญ การคิดค้น งานวิจัย นวัตกรรมต่างๆเพื่อออกนอกขอบรั้วของมหาวิทยาลัยฯเอง เพื่อนำมาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับผู้บริโภคทั้งทางตรงและทางอ้อม สู่การเปลี่ยนแปลงอทางสังคมแบบยั่งยืน เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง

เพราะรากฐานที่ดีของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็เพื่อสุขภาพ มีมาตรฐานที่ดี ปลอดภัย ได้รับการควบคุมและตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือได้ ไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงกับการกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบผิดไปจากความเป็นจริง

เอ็มเมดกระชายพลัส ด้วยสารสกัดกระชายขาว ผสมเบต้ากลูแคน วิตามินซีและวิตามินบี จึงได้รับการควบคุมและตรวจสอบทุกกระบวนการผลิต การคัดสรรแหล่งที่มาของวัตถุดิบ สถานที่ผลิต การจัดเก็บสินค้าที่ต้องปลอดภัยไม่สูญเสียคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆหลายภาคส่วนของทางมหาวิทยาลัยฯ

เอ็มเมดกระชายพลัส ยังคำนึงถึงปริมาณการได้รับสารอาหารในแต่ละวัน โดยคำนวนปริมาณสารอาหารที่เหมาะสมใน 1 วัน ตามความต้องการของร่างกาย ตามหลักของ Thai Recommended Daily Intakes (Thai RDI) ปริมาณสารอาหารที่ แนะนำให้บริโภคตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541 อีกด้วย

ยุคแห่งสังคมออนไลน์ (Social Media) ยุคแห่งเทคโนโลยีและความรวดเร็วในการสื่อสาร การเข้าถึงผู้คนได้จำนวนมาก เข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว และทันที จึงทำให้เกิดผู้ประกอบการจากการทำธุรกิจออนไลน์เป็นจำนวนมากทีเดียว การซื้อมาขายไปแบบรวดเร็ว การใช้เพียงตัวบุคคลในการสื่อสารเล่าเรื่อง เพื่อให้ได้รับความน่าสนใจ ความน่าเชื่อถือ จนลืมนึกถึงสรรพคุณ และผลประโยชน์จริงๆ จากสินค้านั้นๆ

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ค่อยศึกษาหาข้อมูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างถี่ถ้วนและหลากหลายช่องทาง ถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับอย่างถูกต้อง แต่จะเชื่อจากสภาวะแวดล้อมรอบข้างทำให้ตัดสินใจซื้อ รวมไปถึงการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดี ได้มาตรฐานและปลอดภัยด้วยเช่นกัน

ส่วนประกอบ เอ็มเมดกระชายพลัส
เพราะปัญหาจากสุขภาพที่ไม่ได้รับความการดูแล เอ็มเมดกระชายพลัส จึงผ่านการคิดค้น ควบคุมและตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญจากทางมหาวิทยาลัย ที่นำงานวิจัยจาก สารสกัดกระชายขาว ที่มีประโยชน์กับร่างกายในการส่งเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแล้ว ยังมีส่วนผสมของเบต้ากลูแคน วิตามินซี และวิตามินบี ที่ต่างช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายทั้งสิ้น

การคำนวนปริมาณส่วนประกอบใน 1 แคปซูล การคัดสรรวัตถุดิบ แม้กระทั่งการนำสารสกัดกระชายขาว ผสมร่วมกับวิตามินที่ร่างกายจำเป็นต้องได้รับเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นปริมาณที่เพียงพอกับร่างกายใน 1 วัน รวมไปถึง เปลือกหรือปลอกแคปซูล ที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติจากพืช เหมาะสำหรับผู้ที่รับประทานมังสวิรัติ เจ วีแกน