Categories
News

ข้อควรระวัง ! การให้อาหารทางสายยาง

ข้อควรระวัง ! การให้อาหารทางสายยาง อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม ที่เป็นอาหารสุขภาพ ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ เพราะหากผู้ป่วยไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอ ก็อาจจะทำให้ร่างกายขาดสารอาหารและเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้

ดังนั้นการให้อาหารทางสายยางจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด เพราะอาหารปั่นผสมนั้น มีสารอาหารครบ 5 หมู่ และมีความปลอดภัย เป็นที่ยอมรับและเป็นนิยมสำหรับผุ้ป่วยในโรงพยาบาล รวมไปถึงผู้ป่วยที่ต้องไปรักษาตัวต่อที่บ้าน อาหารปั่นผสมก็หาซื้อได้ง่ายและมีราคาที่สูงมาก อย่างอาหารปั่นผสมของเรามีจำหน่ายที่โรงพยาบาลธนบุรี 2 และโรงพยาบาลกรุงเทพ-พัทยา ซึ่งมีความปลอดภัยและสะอาดอย่างแน่นอน เพราะเราทำการผลิตในห้องปลอดเชื้อของโรงพยาบาล อาหารปั่นผสม จึงได้มาตรฐานในระดับโรงพยาบาล

สำหรับผู้ป่วยที่ต้องกลับไปรักษาตัวต่อที่บ้าน และต้องให้อาหารทางสายยาง ก็สามารถหาซื้อได้ หากไม่สะดวกจะทำเองและกังวลเพราะไม่มีนักโภชนาการดูแลเรื่องอาหาร ก็สามารถหาซื้อได้ แต่อีกข้อหนึ่งที่สำคัญมาก เกี่ยวกับเรื่องให้อาหารผู้ป่วยทางสายยาง ญาติควรมีความรู้ในเรื่องของการให้อาหารทางสายยาง ทำตามคำแนะนำของแพทย์เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ป่วย สำหรับข้อควรระวังในการให้อาหารทางสายยางนั้น ควรดูแลความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ เปลี่ยนถุงปัสสาวะ และแผ่นรอบซับให้เรียบร้อย ก่อนให้อาหารทางสายยาง ควรตรวจสอบดูอาหารหรือน้ำย่อย ที่ออกมาว่ามีสีที่ผิดปกติหรือไม่ เช่น หากมีสีน้ำตาลหรือสีแดง แสดงว่า ผู้ป่วยอาจจะมีเลือดออกในกระเพาะอาหาร ให้รีบปรึกษาแพทย์เพื่อวางแผนการดูแล

และข้อที่สำคัญมากๆที่ต้องระวังมากเป็นพิเศษ ก็คือในขณะที่ให้อาหารทางสายยาง หากผู้ป่วยมีการไอ จาม หรือสำลัก ให้รีบหักพับสายรอจนกระทั่งหยุดไอ จึงเริ่มปล่อยอาหารอย่างช้าๆ หรือหากมีการเปลี่ยนแปลง ต้องหยุดให้อาหารทางสายยางทันที เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ดังนั้น ผู้ที่จะใช้อาหารทางสายยางแก่ผู้ป่วย ต้องมีพื้นฐานเรื่องดังกล่าว หากไม่ระมัดระวัง อาจจะเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยได้