Categories
Health News

ไขปริศนามะเร็งหายากที่เกิดจากเชื้อเอชไอวี

เอชไอวีรวมตัวเองเข้ากับยีนในเซลล์ที่มีศักยภาพในการก่อให้เกิดมะเร็งและเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นในสัตว์ที่มีรีโทรไวรัสอื่นๆ แต่ที่น่าแปลกใจและโชคดีที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำในผู้ติดเชื้อเอชไอวี แพทย์ถึงไม่เห็นอัตราที่สูงของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองทีเซลล์หรือมะเร็งในระบบภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีความลึกลับบางอย่างว่าทำไมเอชไอวีจึงไม่ค่อยเป็นสาเหตุโดยตรงของโรคมะเร็ง

การตรวจสอบของเราแสดงให้เห็นว่าจำเป็นต้องมีเหตุการณ์ที่ผิดปกติอย่างมากซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งเอชไอวีและการกลายพันธุ์เพิ่มเติมในยีนของมนุษย์สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีในการพัฒนามะเร็งต่อมน้ำเหลือง แพทย์ควรตรวจคัดกรองผู้ป่วยของตนสำหรับโรคมะเร็งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพตามปกติ แต่คนที่มี เอชไอวีไม่จำเป็นต้องกลัวว่าพวกเขาจะพัฒนามะเร็งต่อมน้ำเหลืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อเชื้อเอชไอวีเข้าสู่ร่างกาย มันจะค้นหาทีเซลล์และแทรกลำดับพันธุกรรมที่เรียกว่า โพรไวรัสเข้าไปในดีเอ็นเอของเซลล์ สิ่งนี้จะจี้เซลล์ T อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปกติแล้วจะคอยตรวจร่างกายเพื่อค้นหาเชื้อโรคแปลกปลอม แทนที่จะสอนให้พวกเขาผลิต HIV มากขึ้น